Zomeruitstap
Op de zeedijk in de Haan. 5 juli 2013
Lenteconcert 2015
Lenteconcert in zaal D'Annexe op 14 maart 2015
Lions Club
Familiedag Lions Club. 29 april 2012
Kindercarnavalstoet 2015
Kindercarnavalstoet februari 2015
Afdrukken

Geschiedenis

 1. De beginjaren

De fanfare van De Haan werd gesticht in 1912.Men kan slechts gissen wie het initiatief nam en wat de reden hiervoor was. Augustijn Piessen wordt geacht één van de pioniers te zijn maar mogelijks was burgemeester Henri Pittery hier nauw bij betrokken, misschien om voor een nieuwe toeristische troef voor Klemskerke te zorgen en/of omdat buurgemeente Wenduine toen al een fanfare bezat. Wie zal het zeggen.

Eerste Bestuur St. Cecilia De Haan:
 1ste voorzitter : Burgemeester Henri Pittery
 1ste ondervoorzitter: Arthur Dewaele
 1ste schatbewaarder: Achille Lesoin
 1ste secretaris: Charles Vandenberghe
 1ste Adjunct – secretaris: Edmond Depecker
 1ste dirigent : Guillaume Piessen

Enkele uitstappen uit de beginjaren:
Op 24 maart 1913 werd in Klemskerke dorp de eerste muzikale wandeling gemaakt.
 21 juli 1913: eerste maal dat de zeewijding door de fanfare muzikaal werd omlijst.
 In december 1913 werd gestart met wat een traditie zou worden: het Sint- Ceciliasouper.

W.O. I maakte een einde aan de activiteiten van de fanfare. De instrumenten werden weggeborgen in afwachting van betere tijden. De laatste aantekening werd op 5 oktober gemaakt.

Dirigenten in de loop der jaren van de muziekmaatschappij:
 1912- 1914: Guillaume Piessen
 1921 - 1930 Schreel (van Oudenburg)
 1931 – 1959 Henri Debusschere
 1960 – 1994 Marcel Cattoor
 1995 – 2007 Freddy Vermeulen
 2007 - 2012 Bernard Tratsaert
 2013 - Pieter Lagacie gekend van het saxofoonkwartet CeDeL

2. Tussen de twee wereldoorlogen 1921 – 1939

Het duurde een tweetal jaar na W.O. I vooraleer de activiteiten werden hervat. In 1920 werden de repetities hernomen bij August Despiegeleire in café “De Gulden Haan”. Heel wat nieuwe mensen kwamen op het voorplan.
 Nieuwe dirigent: Schreel
 Ondermuziekmeester: Henri Debusschere
 Voorzitter: Louis Vergauwe
 Vanaf 1921 werden in de maanden juli de zeewijdingen terug muzikaal opgeluisterd.

3. Na W.O.II:

Na de oorlog moest de fanfare terug samengesteld worden en er opnieuw gerepeteerd worden.
 In 1959 vond een belangrijke wissel plaats: Marcel Cattoor verving Henri Debusschere als dirigent. Henri was vanaf 1920 tot 1930 ondermuziekmeester geweest en vanaf dan dirigent van de fanfare.

1962:
 50-jarig bestaan van de fanfare.
 De gemeente schonk een nieuwe vaandel.
 Muzikaal feest met de fanfares van Jabbeke, Moorslede en Lissewege.
 21/02/1962: Begrafenis burgemeester Piessen (spelend lid van de fanfare)
 21/06/1962: Begrafenis burgemeester Achiel Breemersch van Vlissegem

1967:
 De fanfare verschijnt voor het eerst in uniform.
 De uniformen werden vervaardigd door meesterkleermaker Maurice Cattrysse.

4. 1972- tot heden

1972: 60-jarig bestaan van de fanfare.

18 augustus 1979: eerste Trammelantsfeest in De Haan. De muzikanten waren verkleed in Belle-epoquestijl en ze zouden vanaf dan nooit meer op een Trammelant ontbreken.

1982: De fanfare kreeg de toelating om de titel “Koninklijk” aan te nemen. Victor Mermuys, André Morel, Marcel Cattoor en Yvan Catrysse werden door de Westvlaamse provinciegouverneur uitgenodigd om de oorkonde in ontvangst te nemen.

1987: 75-jarig bestaan van de muziekmaatschappij.

1994: Marcel Cattoor (een monument in de fanfare) neemt afscheid als dirigent. Marcel Cattoor gaf zijn dirigeerstokje na 35 jaar chef te zijn geweest door aan zijn opvolger Freddy Vermeulen.

Na het overlijden van zijn jongste zoon Alain (spelend lid van de muziekmaatschappij) geeft Freddy Vermeulen in 2007 het dirigeerstokje om persoonlijke redenen door aan Bernard Tratsaert.

In 2013 neemt Pieter Lagacie (gekend van het saxofoonkwartet CeDeL) het van dirigent Bernard Tratsaert over wanneer deze in ziekteverlof gaat.

September 2013 neemt Pieter Lagacie het dirigeerstokje voor de concerten definitief over van Bernard Tratsaert. Bernard blijft wel nog onze dirigent tijdens uitstappen gedurende de zomermaanden.

Bron: "Kroniek van de Fanfare St.-Cecilia De Haan" opgemaakt door Freddy Vermeulen